laboratorium wzorcujące, narzędzia pomiarowe, wzorcowanie przyrządów pomiarowych, wzorcowanie narzędzi, kalibracja urządzeń pomiarowych

Spójność pomiarowa

Spójność pomiarowa to właściwość wyniku pomiaru lub wzorca jednostki miary polegająca na tym, że można je powiązać z określonymi odniesieniami, na ogół z wzorcami państwowymi lub międzynarodowymi jednostkami miary, za pośrednictwem nieprzerwanego łańcucha porównań, z których wszystkie mają określone niepewności. Spójność pomiarowa charakteryzowana jest przez sześć podstawowych elementów:

• Nieprzerwany łańcuch porównań;
Niepewność pomiaru;
• Dokumentacja;
• Kompetencje;
• Odniesienie do jednostek SI;
• Odstępy czasu między wzorcowaniami;

Laboratorium wzorcujące firmy Metrica zachowuje pełną spójność pomiarową podczas wszystkich wykonywanych wzorcowań i pomiarów. Wszystkie wzorce odniesienia mają powiązanie z krajowymi jednostkami metrologicznymi (GUM, PTB).