laboratorium wzorcujące, narzędzia pomiarowe, wzorcowanie przyrządów pomiarowych, wzorcowanie narzędzi, kalibracja urządzeń pomiarowych

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Nowoczesne laboratorium wzorcujące i pomiarowe naszej firmy wyznacza nowe standardy współpracy w zakresie wzorcowania. Na pierwszy miejscu jest i zawsze będzie dla nas najwyższy poziom obsługi Klienta. Wszystkie wzorcowania wykonujemy  z największą precyzją i zgodnie z procedurami systemu zarządzania zgodnego z ISO/IEC 17025. Sprawna organizacja zapewnia możliwie najkrótsze terminy realizacji zlecenia.Przekonaj się jak wygląda współpraca na miarę XXI wieku.

Witamy w naszym laboratorium,

Na wskaźniku z prawej strony mogą Państwo sprawdzić aktualny przewidywany czas oczekiwania na realizację standardowego wzorcowania. Do tego czasu należy doliczyć czas transportu do i z naszego laboratorium.


 

Wykonujemy wzorcowanie następujących grup narzędzi pomiarowych:

W zakresie długości i kąta:

 • wzorcowanie czujników i przyrządów czujnikowych (czujniki długości analogowe oraz elektroniczne, czujniki indukcyjne, diatesty, mikrokatory, macki pomiarowe, grubościomierze czujnikowe i inne)
 • wzorcowanie suwmiarek i przyrządów suwmiarkowych (suwmiarki noniuszowe i elektroniczne, głębokościomierze suwmiarkowe, wysokościomierze suwmiarkowe, suwmiarki specjalne np. Schultza i inne)
 • wzorcowanie mikrometrów i przyrządów mikrometrycznych (mikrometry / mikromierze zewnętrzne i wewnętrzne, średnicówki składane, mikrometry do gwintów, głowice mikrometryczne i inne)
 • wzorcowanie kątomierzy uniwersalnych analogowych i elektronicznych wzorcowanie poziomnic budowlanych, liniałowych i ramowych
 • wzorcowanie płytek wzorcowych i innych wzorców długości
 • wzorcowanie przymiarów / miar zwijanych, półsztywnych oraz sztywnych
 • wzorcowanie kątowników stalowych i granitowych, w tym kątowników walcowych
 • wzorcowanie sprawdzianów szczękowych i tłoczkowych
 • wzorcowanie mikroskopów i projektorów pomiarowych, lup pomiarowych
 • wzorcowanie płytek interferencyjnych płaskich i płasko-równoległych
 • wzorcowanie maszyn współrzędnościowych,  pomiarowych
 • wzorcowanie spoinomierzy
 • wzorcowanie szczelinomierzy, folii wzorcowych grubości
 • wzorcowanie liniałów krawędziowych i powierzchniowych
 • wzorcowanie przyborów do płytek wzorcowych, pryzm, imadeł i innych akcesoriów
 • wzorcowanie płyt pomiarowych i kontrolnych, granitowych i żeliwnych
 • wzorcowanie wzorców zarysu gwintu, promieni, kąta

W zakresie siły, masy i momentu obrotowego

 • wzorcowanie wag
 • wzorcowanie kluczy dynamometrycznych i wkrętaków
 • wzorcowanie siłomierzy, dynamometrów

 

Cennik usług dostępny jest na zapytanie.

Tam, gdzie to możliwe stosujemy znormalizowane metody oparte na przewodnikach międzynarodowych organizacji metrologicznych.

Dodatkowo oferujemy szereg usług takich jak niezbędne adiustacje i serwis, etykietowanie czy zarządzanie wyposażeniem pomiarowym klienta.

Wzorcowanie wykonujemy zarówno w naszym laboratorium, jak i w siedzibie klienta, czy innym wskazanym miejscu użytkowania.

Wzór wystawianego świadectwa wzorcowania dostępny jest obok (proszę kliknąć w miniaturę).

Więcej informacji: